Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium - Parki narodowe

13 lipca 2023

W dniu 25.5.2023 r. odbyło się webinarium na temat struktury ochrony przyrody i wprowadzenia parków narodowych w Euroregionie Glacensis.

Jednym z ważnych tematów dla Euroregionu Glacensis jest ochrona przyrody. Dzięki swojej wielkości na jego terenie znajduje się kilka Obszarów Chronionego Krajobrazu i Parków Narodowych, które znajdują się również na samej granicy Czech i Polski. Może to rodzić szereg problemów związanych z podejściem do ochrony przyrody w obu krajach.

Celem webinarium jest przedstawienie sposobu i struktury ochrony przyrody w Czechach i Polsce oraz instytucji zajmujących się tym zagadnieniem. Jak działają parki narodowe, parki krajobrazowe i inne tereny chronione? Kto jest zaangażowany w tę ochronę? Jaka jest specyfika tych obszarów? Jak ochrona przyrody wpływa na życie ludzi mieszkających na stałe na obszarach chronionych oraz jak oddziałuje na samorządy lokalne? Czy istnieje współpraca między oboma krajami w zakresie ochrony przyrody? Czy zasady są ustalane podobnie, czy też istnieją zasadnicze różnice w podejściu doi tych zagadnień?

Nagranie z webinarium można znaleźć na stronie www.euro-glacensis.cz/vkontaktu lub na kanale Youtube Euroregionu Glacensis.