Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium na temat Ochrony Środowiska

4 maja 2022

W dniu 4.5.2022 Euroregion Glacensis zorganizował webinarium na temat Ochrony Środowiska. Nagranie można obejrzeć na stronie www.euro-glacensis.cz/vkontaktu lub na kanale Youtube Euroregionu Glacensis

Program:

Transgraniczny monitoring wód podziemnych na pograniczu polsko-czeskim w Mieroszowie i Kudowie-Zdroju - mgr inż. Dorota Raszowska

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

Geologia - RNDr. Svatopluk Šeda, FINGEO s.r.o.

Radon w zasobach naturalnych - mgr inż. Hana Procházková, Państwowy Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego

Euroregion Glacensis - Prezentacja publikacji Woda podstawą życia