Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoKontakt

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o.
Monika Kozłowska
+48 506 425 002
monika.kozlowska@euwt-novum.eu
Miroslav Vlasák
+420 608 863 289
miroslav.vlasak@euwt-novum.eu
Justyna Sawicka
+48 519 623 714
biuro@euwt-novum.eu
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Jaroslav Štefek
+420 604 606 666
jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz
Denisa Kalousková
+420 733 205 541
denisa.kalouskova@euro-glacensis.cz
Petra Páralová
+420 724 166 452
petra.paralova@euro-glacensis.cz
Euroregion Neisse - Nisa - Nysa
Ing. Pavel Branda, PhD.
485 226 130
777 066 112
p.branda@ern.cz
Mgr. Ondřej Havlíček
777 935 280
o.havlicek@ern.cz
Radka Ženíšková, M.A.
485 226 127
775 862 455
r.zeniskova@ern.cz