Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoO projekcie

W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód

Źródło finansowania: Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Okres realizacji projektu: 01.07.2021-30.06.2023

O PROJEKCIE:

Projekt jest realizowany przez 3 Podmioty: Euroregion Nysa, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis oraz EUWT NOVUM z o.o.

Głównym celem projektu jest stworzenie silnej i stabilnej sieci współpracy na obszarze pogranicza, które pozwoli na zniwelowanie negatywnych skutków sytuacji związanej z pandemią, która może pojawić się również w przyszłości.

Działania w ramach projektu:

1.Polsko-czeskie Centrum Informacyjne (CI)

W ramach projektu utworzono nowoczesne Centrum Informacyjne (CI), poprzez które przekazywane są/będą rzetelne informacje na temat sytuacji występującej po obu stronach granicy

2.Webinaria

Organizacja webinariów z ekspertami z różnych dziedzin pozwoli na prezentację przez specjalistów z różnych obszarów konkretnych zagadnień.  Zaplanowano ich 60

3.Spotkania grup roboczych

Stworzono 9 grup roboczych.

  • ochrona zdrowia,
  • problemy administracyjne,
  • współpraca gospodarcza,
  • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
  • ochrona środowiska,
  • transport,
  • sport i turystyka,
  • edukacja,
  • kultura i sztuka.

Celem ich funkcjonowania będzie wymiana wiedzy między ekspertami z obu stron granicy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe będzie osiągnięcie efektu synergii przy rozwiązywaniu problemów transgranicznych. Zaplanowano 36 spotkań.