Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego13.01.2023 r. - webinarium dotyczące tematyki ochrony środowiska oraz turystyki

13 stycznia 2023

13.01.2023 -> Dziś w ramach działań grupy roboczej „ochrona środowiska” i „turystyka” odbyło się webinarium na temat „parki uzdrowiskowe” i możliwa czesko-polska współpraca w tej dziedzinie. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.