Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoUzdrowiska na polsko-czeskim pograniczu

15 grudnia 2021

Uzdrowiska na polsko-czeskim pograniczu - dziś mogliśmy przyjrzeć im się nieco bliżej dzięki zaprezentowaniu przez Uniwersytet Palackiego z Ołomuńca „Atlasu uzdrowisk”, który powstał w ramach projektu „Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4 Development”.

Znajdziemy w nim mapy tematyczne i profile wszystkich uzdrowisk na całym obszarze wspieranym przez Program Interreg V-A CZ- PL.

Rozmawialiśmy także o potrzebie kontynuacji projektu nakierunkowanego na współpracę uzdrowisk z Republiki Czeskiej oraz Polski. Przed uzdrowiskami bowiem pojawiają się nowe wyzwania związane z ochroną środowiska, sytuacją ekonomiczną, budowaniem marki oraz koniecznością promocji.

Webinarium zostało zorganizowane w ramach projektu

„W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.