Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium na temat Różnice między strukturą i kompetencjami samorządów terytorialnych w Czechach i w Polsce

10 maja 2023

W dniu 5.4.2022 Euroregion Glacensis zorganizował kolejny cykl webinariów tym razem na temat Różnice między strukturą i kompetencjami samorządów terytorialnych w Czechach i w Polsce.

W Polsce i Czechach podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego są gminy. Podstawową różnicą między tymi krajami jest zupełnie inna wielkość tych jednostek. Na koniec 2018 roku w Republice Czeskiej było 6258 gmin, z czego 605 to miasta (26 miast statutowych), i 226 gminy. W tym samym czasie w Polsce było 2477 gmin, z czego 1537 to gminy wiejskie, 638 gmin miejsko-wiejskich i 302 gminy miejskie. Największą różnicą między samorządem terytorialnym w Czechach i w Polsce jest to, że w Czechach samorząd terytorialny jest dwustopniowy (gminy i regiony), natomiast w Polsce samorząd terytorialny jest trójstopniowy. W Polsce istnieją nie tylko gminy, ale także powiaty i województwa.

Co jest przyczyną tej dysproporcji? Jak wybierane są władze samorządowe w Czechach i Polsce? Jakie kompetencje i obowiązki mają przedstawiciele gmin? Jak długa jest ich kadencja? Jakie są kompetencje poszczególnych gmin i regionów po stronie czeskiej oraz gmin, powiatów i województw po stronie polskiej? Jakie są wady i zalety tych dwóch systemów? Odpowiedzi na te pytania to główny cel naszego webinarium.

Nagranie z webinarium można znaleźć na stronie www.euro-glacensis.cz/vkontaktu lub na kanale Youtube Euroregionu Glacensis.