Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium na temat Inteligentne technologie w samorządzie terytorialnym

13 września 2022

W dniu 12.9.2022 Euroregion Glacensis zorganizował kolejny cykl webinariów tym razem na temat Inteligentne technologie w samorządzie terytorialnym.

Koncepcja postępującej cyfryzacji i Smart technologii to proces, który będzie nam towarzyszył w najbliższych latach. Jego wizją jest poprawa poziomu życia nas wszystkich i zapewnienie, że przekażemy nasz kraj i nasze miasta kolejnym pokoleniom w jak najlepszym stanie. Nowe technologie wraz z cyfryzacją mają potencjał, aby poprawić usługi w gminie lub mieście i umożliwić obywatelom korzystanie z jej usług w prostszy i bardziej przystępny sposób. Jednocześnie jednak za taką "inteligentną" koncepcję uważa się również zapewnienie wysokiej transparentności działań samorządu i partycypacji, czyli udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji.

Tablice ogłoszeń, oficjalne komunikaty, lokalne radio to już przeszłość. Brakuje im szybkości, dostępności i odpowiedniego ukierunkowania przekazu, a to jest nie do przyjęcia w dzisiejszym szybkim i nowoczesnym świece. Obywatele oczekują efektywnej komunikacji, w której otrzymują informacje szybko i w odpowiednim czasie. Inteligentna gmina to taka, która zapewnia maksymalny komfort swoim mieszkańcom przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu środków finansowych i minimalnym obciążeniu środowiska.

Nagranie z webinarium można znaleźć na stronie www.euro-glacensis.cz/vkontaktu lub na kanale Youtube Euroregionu Glacensis.

Program:

Kraj Hradecki i SMART rozwiązanie – Lucie Rovenská, kierownik ds. rozwoju regionalnego

Portal danych Kraju Hradeckiego Data KHK – Bc. Pavel Bulíček, 1. wicehetman, Mgr. Tomáš Merta, konsultant merytoryczny Centrum Inwestycji, Rozwoju i Innowacji, Mgr. Tomáš Slezák, geograf, Kraj Hradecki

Świdnica Smart City – Szymon Chojnowski, Zastępca Prezydenta Miasta Świdnica

Podejście Kraju Pardubickiego do wspierania regionów specyficznych – Mgr. Miroslav Smejkal, kierownik ds. rozwoju regionalnego

Inteligentna sieć komunikacyjna dla miast i gmin - Mgr. Ondřej Švrček, MUNIPOLIS s.r.o.