Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoOn-line spotkanie 12.01.2023 r.

14 lutego 2023

W dniu 12.01.2023 r. w środowisku online aplikacji ZOOM odbyło się spotkanie samorządów regionalnych, Województwa Dolnośląskiego i Euroregionu Glacensis na temat intensyfikacji współpracy transgranicznej samorządów regionalnych na terenie Euroregionu Glacensis. Omówiono przede wszystkim współpracę pomiędzy regionami i Województwem w najbliższych latach, możliwe tematy i punkty ciężkości wzajemnych relacji oraz wkład Euroregionu Glacensis w tym zakresie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele regionów Hradec Králové, Pardubice i Olomouc, województwa dolnośląskiego oraz czeskiej i polskiej części Euroregionu Glacensis.