Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium na temat Kryzys migracyjny

19 maja 2022

W dniu 19.5.2022 r. odbyło się webinarium na temat "Kryzys migracyjny związany z konfliktem wojennym na Ukrainie i sposoby jego rozwiązywania w Czechach i w Polsce.

Aktualnym tematem jest kryzys uchodźczy związany z wojną na Ukrainie. Dotyczy to zarówno Polski, która bezpośrednio sąsiaduje z Ukrainą, jak i Czech, dokąd również zmierzają tysiące uchodźców. Wiążą się z tym liczne problemy i procedury, którymi oba kraje muszą się szybko zająć. Celem webinarium jest przedstawienie, jak obie strony radzą sobie z sytuacją, jak funkcjonuje pomoc humanitarna w Czechach i w Polsce, jak przyjmowani są uchodźcy, jak rejestruje się osoby, jak udzielane jest wsparcie finansowe, jak wygląda rozlokowywanie uchodźców na terytorium obu krajów w poszczególnych krajach/województwach, gminach i rodzinach. Chcielibyśmy również przedstawić przykłady dobrych praktyk w zakresie pomocy rodzinom z Ukrainy, integracji ze społeczeństwem oraz oferty ewentualnej współpracy.

Nagranie z webinarium można znaleźć na stronie www.euro-glacensis.cz/vkontaktu lub na kanale Youtube Euroregionu Glacensis

 

Program:

Regionalne Centrum Pomocy Ukrainie Kraj Hradecki – plk. Ing. Jan Čech

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Dyrektor Biura Wojewody, Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Rodziny – Grzegorz Kowal

Grupa Poszukiwawczo-ratownicza Ochotnicza Straż Pożarna w Wałbrzychu – Marcin Szewczak

Stowarzyszenie na rzecz europejskiego rozwoju regionu Karpat – Larisa Prodanets

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – Kamil Gil

Kraj Hradecki – Roman Klíma