Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego24.11.2021 r. spotkaliśmy się w Leśnej, aby porozmawiać

24 listopada 2021

o osobach niepełnosprawnych na transgranicznym rynku pracy -

o szansach i barierach jakie spotykają na swojej drodze.

Coraz więcej osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo

i choć trendy są pozytywne, to aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostaje jednak dalej sporym wyzwaniem.

Spotkanie ekspertów udało się zorganizować przy współpracy

z Kasia Grzelak z Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.