Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium na temat Obrona cywilna

4 stycznia 2023

Kolejne webinarium organizowane przez Euroregion Glacensis odbyło się 15.12.2022 r. na temat Obrony Cywilnej.

Ćwiczenia obrony cywilnej, jakie znaliśmy z czasów zimnej wojny, stopniowo znikają z naszego życia. Obecne zmiany geopolityczne związane z konfliktem na Ukrainie rodzą jednak pytania o gotowość społeczeństwa na ewentualny konflikt zbrojny lub atak jądrowy. Jak się zmieniły i jak teraz funkcjonują plany kryzysowe? Obecnie nasiliły się pytania mieszkańców dotyczące takich kwestii jak: Jak brzmią syreny alarmowe w przypadku ataku? Jak reagować na dźwięk syren? W jaki sposób informacje będą przekazywane obywatelom? Jaka jest procedura w przypadku ataku? Gdzie w danej miejscowości jest najbliższy schron? Liderzy gminni powinni być przygotowani do odpowiedzi na wszystkie te pytania swoich mieszkańców. Celem webinarium jest właśnie przedstawienie informacji w zakresie ochrony ludności po stronie czeskiej i polskiej.

Nagranie z webinarium można znaleźć na stronie www.euro-glacensis.cz/vkontaktu lub na kanale Youtube Euroregionu Glacensis

Program:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Generalna Dyrekcja Straży Pożarnej Republiki Czeskiej, Wydział Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego - pplk. Ing. Silvie Kociánová

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Rafał Wolanowski, Dyrektor Wydziału