Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego20.12.2022 r. - webinarium dotyczące tematyki ochrony zdrowia

20 grudnia 2022

20.12.2022 r . - odbyło się webinarium z udziałem Przedstwicieli pogotowi oraz szpitali z Polski i Czech, podczas którego podzielili się informacjami o bieżącej sytuacji w ich placówkach związaną z sytuacją epidemiologiczną.

 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.