Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Webinarium

18 maja 2022
18.05.2022 r.- odbyło się webinarium  dotyczące zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w sprawie koordynacji pomocy jaką można udzielić uchodźcom z Ukrainy.
Webinarium zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie – współpraca przygraniczna mimo przeszkód” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.