Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium 31.03.2022

31 marca 2022

31.03.2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie koordynacji pomocy jaka została udzielona uchodźcom z Ukrainy.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie – współpraca przygraniczna mimo przeszkód” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska