Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWebinarium 09.05.2022 r.

9 maja 2022

09.05.2022 r. odbyło się spotkanie dotyczące zarządzania kryzysowego w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Webinarium zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód" dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.