Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoSpotkanie grupy eksperckiej ds. ochrony zdrowia.

15 lutego 2022
15 lutego 2022 r. w Hradec Králové odbyło się spotkanie grupy eksperckiej ds. ochrony zdrowia.
W spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy oraz Przedstawiciele Pogotowi Ratunkowych  polsko - czeskiego  pogranicza.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.