Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoSpotkanie

4 listopada 2022
4.11.2022 r.- Za nami intensywne obrady grupy eksperckiej ds. transportu oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
W spotkaniu wzięli udział Przedstawiciele:
 ze strony czeskiej:
• Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
• České dráhy Praha a Hradec Králové
Správa železnic Praha
 ze strony polskiej:
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
• Koleje Dolnośląskie,
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu
 Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.