Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego10.01.2023 r. webinarium dotyczące tematyki transportu oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

10 stycznia 2023

10.01.2023 r. – Nowe pomysły na czesko-polską współpracę w dziedzinie transportu oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.