Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoWażne

28 marca 2022

Od poniedziałku (28.03.2022 r.):

- został zniesiony obowiązek noszenia maseczek z wyjątkiem podmiotów leczniczych oraz aptek;

- został zniesiony obowiązek izolacji i kwarantanny;

- został zniesiony obowiązek testowania w kierunku SARS-CoV-2 przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego (sanatoria, uzdrowiska, rehabilitacja)