Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoPodróżujący z Polski do Czech...

26 października 2021

Podróżujący z Polski do Czech :

mają obowiązek okazania zaświadczenia o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej),

odbyciu choroby (upłynęło nie więcej niż 180 dni) lub wykonania testu (antygenowy ważny 48h lub PCR ważny 72h – obowiązuje osoby powyżej 5 roku życia).

Honorowane są tzw. paszporty COVIDowe lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski.

Przed przekroczeniem granicy podróżujący mają obowiązek wypełnienia formularza lokalizacyjnego - https://plf.uzis.cz/.

Tranzyt przez Czechy do 12h odbywa się bez ograniczeń.

Z obowiązku testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego zwolnieni są m. in.:

pracownicy transgraniczni, dzieci do 5 roku życia włącznie, osoby podróżujące do Czech drogą lądową z państw bezpośrednio sąsiadujących do 24h w uzasadnionym celu, osoby podróżujące tranzytem przez Czechy do 12h, pracownicy transportu międzynarodowego, zawodowi artyści i sportowcy.