Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoOsoby przekraczające granicę z Czechami z Polski...

9 lipca 2021

Osoby przekraczające granicę z Czechami z Polski w celach turystycznych/ służbowych na mniej niż 24 godziny mogą nadal przekraczać granicę bez:

testów;

zgłaszania się w systemach lokalizacyjnych;

karty szczepień.

Wszystkie te wytyczne dotyczą Państw uznanych przez MZRCZ za państwa o niskim ryzyku zagrożenia koronawirusem do których Polska należy.

Tekst rozporządzenia

https://koronavirus.mzcr.cz/.../Ochranne-opatreni-omezeni...