Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoMapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego

21 kwietnia 2023
Pliki do pobrania

Mapa kompetencji polskiego i czeskiego samorządu terytorialnego powstała w ramach projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy” który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.