Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoKultura i sztuka

21 kwietnia 2023

Najważniesze informację o kulturze i sztuce.

Najnowsze aktualności z Kultura i sztuka