Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoDziś przypominamy jakie zasady obowiązują...

9 lipca 2021

Dziś przypominamy jakie zasady obowiązują podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen:

Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19.

Test musi być wykonany nie później niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy.

Podróżni, którym nałożono kwarantannę w Polsce, będą mogli w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.

Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Więcej informacji

https://www.gov.pl/.../przyjazd-do-polski-ze-strefy-schengen