Projekt „W kontakcie-Współpraca przygraniczna mimo przeszkód” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoBiorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną...

25 października 2021

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, rząd RP zatwierdził nowe środki ostrożności.

Od 25 października obowiązek zakrywania nosa i ust obejmie imprezy masowe i częściowo miejsca pracy.

Od 1 listopada ważność testów PCR zmieni się z 7 dni na 72 godziny, a dla testów antygenowych z 72 godzin na 24 godziny.

Więcej informacji

https://koronavirus.mzcr.cz/respiratory-na-hromadnych.../